WŁADZE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA RZECZ RATOWNICTWA „ADIUTARE”

PREZES ZARZĄDU:
Arkadiusz KUŹMIŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU:
Wojciech LELEK

SEKRETARZ ZARZĄDU:
Michał TRESKA

SKARBNIK:
Marek PŁASZKO-TYNDZIK

CZŁONEK ZARZĄDU:
Marcin OKUNIEWSKI

 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA NA RZECZ RATOWNICTWA „ADIUTARE”

PRZEWODNICZĄCA K.R.:
Emilia JANKOWSKA

CZŁONEK K.R.:
Michał MILEWSKI

CZŁONEK KR.:
Monika WEJNARSKA

 

NADZÓR NAD LEKAMI „ADIUTARE”

mgr piel. Michał MILEWSKI
lek. Janusz SPRINGER