W piątkowe przedpołudnie 28 października 2011 roku w przedszkolu nr 61 w Gdańsku-Sobieszewie wspólnie z dh Marzeną Kaczmarek z Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Sobieszewo instruktor pierwszej pomocy Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” w Gdańsku rat.med./piel.Arkadiusz Kuźmiński przeprowadził dla dzieci i ich opiekunów pogadankę na temat pierwszej pomocy pod hasłem „Pan ratownik jest Twoim przyjacielem”.
W czasie tego niecodziennego spotkania poruszone zostały tematy dotyczące bezpieczeństwa w domu, w drodze do i z przedszkola oraz proste zasady udzielania pierwszej pomocy i korzystania z telefonów alarmowych 998, 999 i 112.
Zaprezentowany został również sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Dzieci mogły sprzęt zobaczyć z bliska, wszystkiego dotknąć a niektórych rzeczy też i użyć aby zobaczyć, że nie jest to nic strasznego, a personel medyczny z ambulansu nie chce zrobić nikomu krzywdy.
Na zakończenie spotkania w ramach działań statutowych, Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” na ręce Pani dyrektor – mgr Ewy Niemkiewicz przekazane zostały trzy komplety książek z bajkami o tematyce bezpieczeństwa.
Spotkanie zakończone zostało wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
(Aleksandra Szlendak)

This slideshow requires JavaScript.


Advertisements